Įstaigos teisinė informacija

Didelės apimties puslapis!

 

Čia pateikiama:

-Privatumo politika
-Slapukų politika
-Veikla
-Nuostatai
-Veiklos sritys
-Paslaugos
-Planavimo dokumentai
-Rinkodaros ir komunikacijos strategija
-Teisės aktai
-Ūkio subjektų priežiūra


Privatumo politika

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų tvarkymas
Bet kokie gauti ar VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos cetnro surinkti asmeniai duomenys yra tvarkomi Daivos Drungilaitės (buhalterija@klaipedainfo.lt).
Asmeniniai duomenys – bet kokie duomenys, tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojantys asmenį.
Jūs neprivalote mums pateikti savo asmeninių duomenų, tačiau, jei pasirinksite jų nepateikti, mes negalėsime Jums suteikti informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, suteikti aukščiausio lygio aptarnavimo ar atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas.

Kokie asmeniniai duomenys tvarkomi  
Mes galime rinkti asmeninius duomenis iš įvairių šaltinių. Tai gali būti:
* Tiesiogiai iš Jūsų gauti asmeniniai duomenys
* Automatiškai surinkti asmeniniai duomenys
* Iš kitų šaltinių surinkti asmeniniai duomenys

Asmens duomenis, kuriuos mes galime rinkti gali būti:
Vardas Pavardė, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, el.pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos numeris

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Asmens duomenys naudojami klientų užsakymo valdymui ir paslaugų pasiūlai.
Banko informacija naudojama siunčiant klientui sąskaitas už prekes/paslaugas.
Asmens duomenys, tokie kaip el.pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas naudojami siekiant išspręsti prekių pardavimo ar paslaugų tiekimo metu kilusius klausimus.
IP adresas ar kitos elekroninio identifikavimo priemonės naudojamos informacinės visuomenės paslaugoms ir interneto naudojimo statistikai.

Teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymas būtinas sutarties vykdymui, kurio viena iš šalių yra Klientas.
Asmens duomenų tvarkymui taikomi teisiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, įmonės apskaitos ir vartotojo ginčo sprendimas)
Klientas yra davęs sutikimą naudotis jo asmens duomenimis, su tikslu :

  • Asmens duomenys naudojami klientų užsakymo valdymui ir paslaugų pasiūlai.
  • Banko informacija naudojama siunčiant klientui sąskaitas už prekes/paslaugas.
  • Asmens duomenys, tokie kaip el.pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas naudojami siekiant išspręsti prekių pardavimo ar paslaugų tiekimo metu kilusius klausimus.
  • Duomenys gali būti perduoti Lietuvos valstybinėms institucijoms (teisėsaugos ar kitoms), kai tai privaloma pagal galiojančias sutartis ir teisės aktus; teismams, tarp šalių kilusių ir derybomis neišspręstų ginčų atveju.
  • IP adresas ar kitos elekroninio identifikavimo priemonės naudojamos informacinės visuomenės paslaugoms ir interneto naudojimo statistikai.

Gavėjai, kuriems perduodami asmens duomenys
Asmens duomenys turi būti perduodami įmonės klientų aptarnavimo skyriui, kad būtų galima išspręsti kilusius ir su Klientais susijusius techninius ir organizacinius klausimus
Tokie asmens duomenys kaip vardas, telefono numeris, el.pašto adresas, bus perduoti duomenų tvarkytojams, kad jie galėtų siūlyti prekes ar paslaugas.
Jei įmonė naudojasi apskaitos įmonių paslaugomis, asmens duomenys bus perduoti joms apskaitos ir finansų tikslais.
Jei tai užtikrintų internetinės parduotuvės funcionalumą, asmens duomenys gali būti perduodami IT paslaugų tiekėjams ar duomenų saugyklai.

Saugumas ir prieiga prie asmens duomenų
Asmens duomenys saugomi Lietuvoje, Vilniaus regione serveriuose Europos Sąjungos šalių arba Europos Ekonominėje zonos teritorijoje. Asmeniniai duomenys gali būti perduodami šalims, kuriose Europos Komisija ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės, kurios prisijungė prie Privatumo apsaugos skydo sistemos, tinkamai įvertino duomenų apsaugos lygį.
Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik įmonės darbuotojams, kurie naudoja Klientų asmens duomenis tam, kad pateiktų  techninius sprendimus ir galėtų aptarnauti klientus.
Įmonė taiko tam tikras organizacines ir informacijnes saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neautorizuotos prieigos ar atskleidimo.
Asmens duomenų perdavimas duomenų tvarkytojams leidžiamas tik tuomet, jei yra sudarytos sutartys tarp duomenų tvarkytojo ir valdytojo, reglamentuojančios duomenų perdavimą ir tvarkymą. Duomenų tvarkytojai privalo naudoti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų asmens duomenų saugumą.

Prieiga prie asmens duomenų ir jų taisymas
Klientas turi prieigą prie savo asmens duomenų ir gali ją koreguoti savo paskyroje. Jei nėra kliento paskyros, tuomet klientas elektroniniu paštu turi susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.

Sutikimo atsiėmimas  
Jei duomenų tvarkymas vykdomas gavus sutikimą, klientas turi teisę bet kada atsiimti šį sutikimą, apie savo veiksmus pranešdamas klientų aptarnavimo skyriui elektoniniu paštu.  

Duomenų saugojimas
Uždarant profilio paskyrą, ištrinami visi duomenys, išskyrus tuos, kurių saugojimas reikalaujamas pagal įstatymą, pvz., apskaitai reikalingi duomenys ar susiję su vartotojų ginčų sprendimu.
Jei vartotojo profilio paskyra nėra būtina prekių ar paslaugų pasiūlai, pirkimo istorija saugojama 3-jus metus.
Ginčams, susijusiems su mokėjimais ir vartotojų ginčais, asmens duomenys saugomi tol, kol pretenzija bus išspręsta, įvykdyti jos reikalavimai, arba iki senaties termino pabaigos.
Asmens duomenys reikalingi apskaitos vykdymui saugomi 7-erius metus.

Asmens duomenų ištrynimas
Dėl asmens duomenų ištrynimo reikia elektroninių paštu susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi. Į paraišką ištrinti asmens duomenis bus atsakyta ir ištrynimo terminas nustatomas ne vėliau kaip per mėnesį.  

Asmens duomenų perkėlimas
Į paraišką dėl asmens duomenų perdavimo elektroniniu paštu bus atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį. Klientų aptarnavimo skyrius identifikuoja kliento tapatybę ir informuoja apie asmens duomenų perdavimą.

Tiesioginės rinkodaros pranešimai
Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui. Šie asmens duomenys surinkti iš kliento, gavus jų sutikimq. Jei klientas nesutinka gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, klientas turi pasirinkti atitinkamą nuorodą el.laiško antraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profiliavimas), klientas bet kuriuo metu gali prieštarauti jo asmens duomenų pirminiam ir tolesniam apdorojimui, įskaitant tiesioginės rinkodaros analizę. Norint pateikti prašymą  netvarkyti asmens duomenų, klientas turi pranešti apie tai klientų aptarnavimo skyriui elektroniniu paštu (ši informacija turi būti pateikta  aiškiai ir atskirta nuo kitos informacijos).

Ginčų sprendimas  
Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimą – buhalterija@klaipedainfo.lt.
Priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (info@ada.lt).

Slapukų politika

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (toliau – „Įstaiga“, ) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje www.klaipedainfo.lt (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

1. Kas yra slapukai?
Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

2. Kodėl mes naudojame slapukus?
Mes naudojame slapukus: Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

3. Kokių tipų slapukus naudojame?
Būtinieji slapukai
Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

4. Kaip galiu valdyti slapukus?

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti.
Norėdami išjungti analitinius slapukus galite įsidiegti Google įrankį skirtą Google Analytics slapukų blokavimui, kuri galite įsidiegti paspaudę ant šios nuorodos. Įspėjame, kad tai gali paveikti Jūsų naršymą ir kituose interneto puslapiuose.
Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai gali paveikti ir kitas jūsų lankomas svetaines.

Veikla

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras padės Jums surasti ką atrasti ir pažinti Klaipėdoje!

Apsilankę mūsų centre:
– galėsite pasiimti nemokamų informacinių leidinių apie Klaipėdą ir visą Lietuvos pajūrio regioną, bei žemėlapių;
– sužinosite apie įdomiausias miesto lankytinas vietas, populiarius maršrutus, miesto muziejus, įvairius kultūrinius renginius, bei pramogas;
– galėsite įsigyti įvairių suvenyrų bei atvirlaiškių su pašto ženklais;
– specialistai Jums padės išsirinkti priimtiniausią nakvynės vietą Klaipėdoje;
– sužinosite kur yra tinkamiausios vietos pavalgyti ar apsipirkti;
– galėsite užsiregistruoti į gidų kursus;
– galėsite pasinaudoti nemokama Wi Fi zona.

Istorija
Pirmasis Klaipėdos kelionių biuras buvo įkurtas 1964 metais. 1992 m. Klaipėdos kelionių biuras buvo reorganizuotas į UAB Klaipėdos turizmo informacijos centrą. 2002 m. lapkričio 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo įkurta viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (sutrumpintai VšĮ KTKIC) – ne pelno siekianti organizacija, veikianti turizmo, švietimo, mokslo, kultūros srityse ir viešai teikianti šių sričių informaciją ir paslaugas. 
Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro steigėja yra Klaipėdos miesto savivaldybė.
Klaipėdoje veikia vienas turizmo informacijos centras (Turgaus g. 7), tačiau kuomet Klaipėdą aplnako didieji kruiziniai laineriai, informacija yra teikiama krantinėse prie laivų (Kruizinių laivų terminale, Centriniame Klaipėdos terminale), bei centrinėje – teatro aikštėje.

Nuostatai

Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo poilisas

Veiklos sritys

Pagrindiniai VŠĮ KTKIC veiklos tikslai:
1. Stiprinti Klaipėdos m. bei regiono ekonominę bei aplinkos gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos rinkodarą;
2. Kurti šiuolaikinę turizmo informacinę sistemą, kuri aprūpintų Lietuvos ir užsienio turistus visapusiška informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste bei visame Lietuvos pajūrio regione;
3. Prisidėti prie Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano uždavinių realizavimo, kuriant miesto įvaizdį turizmo rinkoje.

VšĮ KTKIC vykdo šią veiklą:
1. Nemokamai teikia informaciją apie turizmo infrastruktūrą, kelionių agentūras ir jų veiklą, lankytinus Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos objektus, šventes, parodas, koncertus;
2. Organizuoja keliones grupėms ir individualiems turistams po Lietuvą;
3. Tarpininkauja nuomojant autobusus bei automobilius;
4. Teikia gidų paslaugas (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, italų, švedų ir kt.) kalbomis;
5. Organizuoja Vakarų Lietuvos gidų kursus;
6. Leidžia informacinius leidinius apie turistines paslaugas Klaipėdos mieste bei regione;
7. Parduoda turistinius – informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus;
8. Tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms bei individualiems asmenims;
9. Teikia informaciją Nacionalinei Turizmo informacijos sistemai;
10. Atstovauja Klaipėdos miestui tarptautinėse parodose, konferencijose bei kituose renginiuose;
11. Kuria Klaipėdos bei regiono turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose;
12. Formuoja turizmo informacinę sistemą Klaipėdos regione;
13. Teikia paslaugas, gerinančias regiono lankytojų patirties kokybę;
14. Atlieka lankytojų tyrimus, siekdami kuo efektyvesnių marketingo veiklos rezultatų;
15. Bendradarbiauja su miesto švietimo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo specialistus;
16. Teikia papildomas paslaugas turistams;
17. Kita

Paslaugos

1. Nemokamai teikia informaciją apie turizmo infrastruktūrą, kelionių agentūras ir jų veiklą, lankytinus Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos objektus, šventes, parodas, koncertus;
2. Organizuoja keliones grupėms ir individualiems turistams po Lietuvą;
3. Tarpininkauja nuomojant autobusus bei automobilius;
4. Teikia gidų paslaugas (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, italų, švedų ir kt.) kalbomis;
5. Organizuoja Vakarų Lietuvos gidų kursus;
6. Leidžia informacinius leidinius apie turistines paslaugas Klaipėdos mieste bei regione;
7. Parduoda turistinius – informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus;
8. Tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms bei individualiems asmenims;
9. Teikia informaciją Nacionalinei Turizmo informacijos sistemai;
10. Atstovauja Klaipėdos miestui tarptautinėse parodose, konferencijose bei kituose renginiuose;
11. Kuria Klaipėdos bei regiono turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose;
12. Formuoja turizmo informacinę sistemą Klaipėdos regione;
13. Teikia paslaugas, gerinančias regiono lankytojų patirties kokybę;
14. Atlieka lankytojų tyrimus, siekdami kuo efektyvesnių marketingo veiklos rezultatų;
15. Bendradarbiauja su miesto švietimo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo specialistus;
16. Teikia papildomas paslaugas turistams;
17. Kita

Planavimo dokumentai

Rinkodaros ir komunikacijos strategija

Klaipėdos rinkodaros strategija 2016-2020

______________________________________________________________________________

Klaipėdos mėlynasis proveržis
Daugiau informacijos ieškokite čia – https://www.klaipeda.lt/lt/klaipeda2030

Teisės aktai

Ūkio subjektų priežiūra

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras ūkio subjektų priežiūros neatlieka.