Privatumo politika


VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų tvarkymas

Bet kokie gauti ar VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos cetnro surinkti asmeniai duomenys yra tvarkomi Daivos Drungilaitės (buhalterija@klaipedainfo.lt).

Asmeniniai duomenys – bet kokie duomenys, tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojantys asmenį.

Jūs neprivalote mums pateikti savo asmeninių duomenų, tačiau, jei pasirinksite jų nepateikti, mes negalėsime Jums suteikti informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, suteikti aukščiausio lygio aptarnavimo ar atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas.

Kokie asmeniniai duomenys tvarkomi  

Mes galime rinkti asmeninius duomenis iš įvairių šaltinių. Tai gali būti:

 • Tiesiogiai iš Jūsų gauti asmeniniai duomenys
  Automatiškai surinkti asmeniniai duomenys
  Iš kitų šaltinių surinkti asmeniniai duomenys

Asmens duomenis, kuriuos mes galime rinkti gali būti:

 • Vardas Pavardė, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, el.pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos numeris

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenys naudojami klientų užsakymo valdymui ir paslaugų pasiūlai.

Banko informacija naudojama siunčiant klientui sąskaitas už prekes/paslaugas.

Asmens duomenys, tokie kaip el.pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas naudojami siekiant išspręsti prekių pardavimo ar paslaugų tiekimo metu kilusius klausimus.

IP adresas ar kitos elekroninio identifikavimo priemonės naudojamos informacinės visuomenės paslaugoms ir interneto naudojimo statistikai.

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymas būtinas sutarties vykdymui, kurio viena iš šalių yra Klientas.

Asmens duomenų tvarkymui taikomi teisiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, įmonės apskaitos ir vartotojo ginčo sprendimas)

Klientas yra davęs sutikimą naudotis jo asmens duomenimis, su tikslu :

 • Asmens duomenys naudojami klientų užsakymo valdymui ir paslaugų pasiūlai.
 • Banko informacija naudojama siunčiant klientui sąskaitas už prekes/paslaugas.
 • Asmens duomenys, tokie kaip el.pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas naudojami siekiant išspręsti prekių pardavimo ar paslaugų tiekimo metu kilusius klausimus.
 • Duomenys gali būti perduoti Lietuvos valstybinėms institucijoms (teisėsaugos ar kitoms), kai tai privaloma pagal galiojančias sutartis ir teisės aktus; teismams, tarp šalių kilusių ir derybomis neišspręstų ginčų atveju.
 • IP adresas ar kitos elekroninio identifikavimo priemonės naudojamos informacinės visuomenės paslaugoms ir interneto naudojimo statistikai.

Gavėjai, kuriems perduodami asmens duomenys

Asmens duomenys turi būti perduodami įmonės klientų aptarnavimo skyriui, kad būtų galima išspręsti kilusius ir su Klientais susijusius techninius ir organizacinius klausimus

Tokie asmens duomenys kaip vardas, telefono numeris, el.pašto adresas, bus perduoti duomenų tvarkytojams, kad jie galėtų siūlyti prekes ar paslaugas.

Jei įmonė naudojasi apskaitos įmonių paslaugomis, asmens duomenys bus perduoti joms apskaitos ir finansų tikslais.

Jei tai užtikrintų internetinės parduotuvės funcionalumą, asmens duomenys gali būti perduodami IT paslaugų tiekėjams ar duomenų saugyklai.

Saugumas ir prieiga prie asmens duomenų

Asmens duomenys saugomi Lietuvoje, Vilniaus regione serveriuose Europos Sąjungos šalių arba Europos Ekonominėje zonos teritorijoje. Asmeniniai duomenys gali būti perduodami šalims, kuriose Europos Komisija ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės, kurios prisijungė prie Privatumo apsaugos skydo sistemos, tinkamai įvertino duomenų apsaugos lygį.

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik įmonės darbuotojams, kurie naudoja Klientų asmens duomenis tam, kad pateiktų  techninius sprendimus ir galėtų aptarnauti klientus.

Įmonė taiko tam tikras organizacines ir informacijnes saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neautorizuotos prieigos ar atskleidimo.

Asmens duomenų perdavimas duomenų tvarkytojams leidžiamas tik tuomet, jei yra sudarytos sutartys tarp duomenų tvarkytojo ir valdytojo, reglamentuojančios duomenų perdavimą ir tvarkymą. Duomenų tvarkytojai privalo naudoti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų asmens duomenų saugumą.

Prieiga prie asmens duomenų ir jų taisymas

Klientas turi prieigą prie savo asmens duomenų ir gali ją koreguoti savo paskyroje. Jei nėra kliento paskyros, tuomet klientas elektroniniu paštu turi susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.

Sutikimo atsiėmimas  

Jei duomenų tvarkymas vykdomas gavus sutikimą, klientas turi teisę bet kada atsiimti šį sutikimą, apie savo veiksmus pranešdamas klientų aptarnavimo skyriui elektoniniu paštu.  

Duomenų saugojimas

Uždarant profilio paskyrą, ištrinami visi duomenys, išskyrus tuos, kurių saugojimas reikalaujamas pagal įstatymą, pvz., apskaitai reikalingi duomenys ar susiję su vartotojų ginčų sprendimu.

Jei vartotojo profilio paskyra nėra būtina prekių ar paslaugų pasiūlai, pirkimo istorija saugojama 3-jus metus.

Ginčams, susijusiems su mokėjimais ir vartotojų ginčais, asmens duomenys saugomi tol, kol pretenzija bus išspręsta, įvykdyti jos reikalavimai, arba iki senaties termino pabaigos.

Asmens duomenys reikalingi apskaitos vykdymui saugomi 7-erius metus.

Asmens duomenų ištrynimas  

Dėl asmens duomenų ištrynimo reikia elektroninių paštu susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi. Į paraišką ištrinti asmens duomenis bus atsakyta ir ištrynimo terminas nustatomas ne vėliau kaip per mėnesį.  

Asmens duomenų perkėlimas  

Į paraišką dėl asmens duomenų perdavimo elektroniniu paštu bus atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį. Klientų aptarnavimo skyrius identifikuoja kliento tapatybę ir informuoja apie asmens duomenų perdavimą.

Tiesioginės rinkodaros pranešimai

Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui. Šie asmens duomenys surinkti iš kliento, gavus jų sutikimq. Jei klientas nesutinka gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, klientas turi pasirinkti atitinkamą nuorodą el.laiško antraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.

Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profiliavimas), klientas bet kuriuo metu gali prieštarauti jo asmens duomenų pirminiam ir tolesniam apdorojimui, įskaitant tiesioginės rinkodaros analizę. Norint pateikti prašymą  netvarkyti asmens duomenų, klientas turi pranešti apie tai klientų aptarnavimo skyriui elektroniniu paštu (ši informacija turi būti pateikta  aiškiai ir atskirta nuo kitos informacijos).

Ginčų sprendimas  

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimą – buhalterija@klaipedainfo.lt.

Priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (info@ada.lt).