Paskata organizuoti konferencinio turizmo renginius

Siekiant Klaipėdoje aktyviau vystyti konferencinį turizmą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Klaipėda ID kviečia teikti paraiškas dėl paskatos organizuoti konferencinio turizmo renginius Klaipėdos mieste, t. y. mokslo ar verslo renginius (konferencijas, kongresus, susitikimus, forumus, seminarus ir kt.). 1 (vienai) paskatos paraiškai gali būti skiriama ne didesnė nei 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) paskatos suma. Paskatų paraiškų atranka bus atliekama tęstinės atrankos būdu.

Prašymus paskatai gali teikti

Prašymus paskatai gali teikti Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo atitinkantis nustatytus reikalavimus ir pateikęs tikslinės paskatos verslui paraišką.
Informacija apie reikalavimus pareiškėjams ir paskatai bei jos išmokėjimui pateikiama tvarkos apraše (patvirtintas 2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-280).

Apie paskatą

Įmonės, planuojančios renginį Klaipėdoje, gali pretenduoti į finansinę paskatą organizavimo išlaidų kompensacijai gauti.
Kriterijai paskatai gauti:

Renginio tema viena iš išvardintų: jūrinė ekonomika, bioekonomika, pažangios pramonės ekonomika, kūrybinė ir paslaugų ekonomika.
Renginio data: nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d.
Renginio trukmė: ne mažiau kaip 2 dienos.
Renginio auditorija: ne mažiau 100 dalyvių ir ne mažiau kaip 25 % svečių iš užsienio.
Detali informacija – apraše

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2023 m. gruodžio 1 d. , Paraiškų priėmimas gali būti sustabdytas ankščiau laiko, jei visas paskaitai skirtas biudžetas bus išnaudotas.

Teikimo etapai

1. Susipažink su apraše išvardintais kriterijais, parsisiųsk paraiškos sutartį ir įvertink, ar galėsi įvykdyti įsipareigojimus. Jei atitinki reikalavimus ir turi klausimų dėl paraiškos pildymo, kviečiame kreiptis konsultacijai el. p. virginija@klaipedaid.lt

2. Parsisiųsk ir užpildyk paraiškos formą. Ją, kartu su pateikiamais dokumentais, pasirašyk elektroniniu parašu ir pateik el. paštu virginija@klaipedaid.lt

3. Sulauk atsakymo ir jei atitikai visus kriterijus – gauk 5000 Eur (finansuojamos iki 50 % renginio organizavimo išlaidų) ir organizuok konferenciją uostamiestyje.

Paramos verslui projektai

Papildoma parama verslui

Savivaldybės parama verslui

Talentų paskata

Parama verslui Klaipėdos mieste

Darbo vietų paskata

Nacionalinės priemonės verslui