Renginiai gedulo ir vilties dienai bei okupacijos ir genocido dienai

2024-06-14 - 2024-06-14

Time

All Day

Minėjimas skirtas atminti 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėtus masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 17 485 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Iš viso į Sibirą SSRS ištrėmė apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Paminėjimas vyks Klaipėdos aikštėje prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“.