Paskata konferenciniam turizmui

Paskata organizuoti konferencinio turizmo renginius

Siekiant Klaipėdoje aktyviau vystyti konferencinį turizmą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Klaipėda ID kviečia teikti paraiškas dėl paskatos organizuoti konferencinio turizmo renginius Klaipėdos mieste, t. y. mokslo ar verslo renginius (konferencijas, kongresus, susitikimus, forumus, seminarus ir kt.). 1 (vienai) paskatos paraiškai gali būti skiriama ne didesnė nei 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) paskatos suma. Paskatų paraiškų atranka bus atliekama tęstinės atrankos būdu.

 

Klaipėdos mieste esančių konferencinių salių užsakymo puslapis.

PRAŠYMUS PASKATAI GALI TEIKTI

Prašymus paskatai gali teikti Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo atitinkantis nustatytus reikalavimus ir pateikęs tikslinės paskatos verslui paraišką. Informacija apie reikalavimus pareiškėjams ir paskatai bei jos išmokėjimui pateikiama tvarkos apraše (patvirtintas 2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-280).

 

PASKATOS SĄLYGOS

Reikalavimai pareiškėjui ir paskatai bei jos išmokėjimui pateikta Aprašo II ir III skyriuose (aprašas).

Renginio (konferencija, kongresas, susitikimas, forumas, seminaras ir kitas konferencijų turizmo srities renginys) tema priskiriama Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. kryptims: jūrinė ekonomika, pažangios pramonės ekonomika, bioekonomika ir paslaugų ekonomika.

1 (vienai) paskatos paraiškai gali būti skiriama ne didesnė nei 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) paskatos suma. Maksimalus vienos paskatos finansavimas iki 50 proc., bet ne daugiau 5000 Eur.

Renginio trukmė – ne trumpiau nei 2 dienos. Renginys turi vykti nurodytu laikotarpiu (nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.).

Planuojamas konferencijos dalyvių skaičius ne mažiau kaip 100 dalyvių iš jų 25 proc. užsienio šalių dalyviai. Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją šalyje, dalyviai iš užsienio gali dalyvauti nuotoliniu būdu.

Paraiškos teikiamos likus ne mažiau kaip 50 d. iki renginio datos.


Papildoma parama verslui

Savivaldybės parama verslui (spausti)

Talentų paskata

Parama verslui Klaipėdos mieste (spausti)

Darbo vietų paskata

Nacionalinės priemonės verlui (spausti)