Grįžti
2022-01-26

Klaipėda tampa dar patrauklesnė verslams, specialistams bei konferencijų rengėjams

Nuo šių metų į uostamiestį aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus pritraukti bus lengviau. Atsiras ir daugiau galimybių kurti naujas darbo vietas bei organizuoti tarptautinius renginius. Sausio mėn. startuoja trys naujos Klaipėdos savivaldybės paskatos, kuriomis siekiama didinti miesto patrauklumą tikslinių sričių verslams ir talentams.

Paskata organizuojantiems konferencinio turizmo renginius Klaipėdoje, paskata, kuriantiems naujas darbo vietas paslaugų centruose ir IRT paslaugų įmonėse bei paskata, skirta pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Klaipėdą kartu su jau veikiančia „Žaliojo koridoriaus“ paskata sudaro savivaldybės paskatų paketą. Jos tikslingai orientuotos į sritis, kurių vystymas prisidėtų prie miesto ekonomikos diversifikavimo, o šis, savo ruožtu, išskiriamas kaip vienas iš Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos tikslų.

„Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patvirtintos paskatos verslui – efektyvi priemonė, padedanti tiesti tvirtesnį kelią miesto tikslų link: sukurti palankesnes sąlygas konkurencingiems verslams steigtis ir augti, talentams pritraukti, miesto pridėtinei vertei kurti bei kompetencijoms ugdyti ir ieškoti naujų ryšių bei bendradarbiavimo galimybių Klaipėdoje organizuojamuose verslo renginiuose“, – teigia Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Aiškiai, sklandžiai ir sparčiai

Pasak Redos Švelniūtės, Klaipėdos savivaldybės Ekonominės plėtros grupės vadovės, ekonominės paskatos yra pirmasis žingsnis siekiant didinti Klaipėdos miesto patrauklumą talentams, kurių mieste jau šiandien trūksta. Kurioms sritims skirti papildomą paskatinimą nuspręsta išanalizavus informaciją apie esamą situaciją mieste bei konsultuojantis su atitinkamų sričių ekspertais.

Finansinių paskatų skyrimą administruoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centru (TIC) bei Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra „Klaipėda ID“. Svarbiausias vaidmuo šiame procese ir teks pastarosioms įstaigoms, savivaldybė įsitrauks tik priimant galutinį sprendimą dėl paskatos skyrimo ir su jos gavėju pasirašys sutartį.

„Siekėme, kad paskatų įgyvendinimo mechanizmas būtų kiek įmanoma paprastesnis ir lankstesnis. Atsisakėme kokybinio paraiškų vertinimo, įprasto savivaldybės konkursuose, kuris be galo imlus laikui. Paskatų įgyvendinimą administruos viešosios įstaigos, jos taip pat teiks konsultacijas dėl dalyvavimo bei vertins paraiškas. Savivaldybė įsitrauks tik galutiniame etape, kai bus pasirašoma sutartis ir paskatos gavėjui išmokamos lėšos. Tikimės, kad ši tvarka užtikrins ir sklandesnę komunikaciją: tiek „Klaipėda ID“, tiek ir TIC tiesiogiai kontaktuoja su tiksliniais paskatų gavėjais, palaiko su jais ryšius įvairiais klausimais. Todėl ir informacija apie kvietimus teikti paraiškas bei jų sąlygas potencialią auditoriją turėtų pasiekti greičiau bei efektyviau“, – komentuoja R. Švelniūtė.

Paraiškų vertinimui skirtas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas, tačiau pasak savivaldybės atstovės, siekiama, kad procesas vyktų kaip galima greičiau. Todėl tikėtina, kad atsakymą dėl paskatos gavimo pareiškėjai gaus gerokai greičiau.

Daugiau galimybių konferenciniam turizmui

Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, konferencinis turizmas yra pastaraisiais dešimtmečiais sparčiausiai auganti turizmo šaka, pritraukianti 4 kartus daugiau lėšų nei pažintinis turizmas. Klaipėdoje yra daugiau nei 40 įvairaus dydžio konferencinių erdvių, talpinančių nuo 30 iki 500 dalyvių, tačiau atlikta analizė atskleidė, kad ir konferencinių erdvių, ir miesto potencialas išnaudojamas nepakankamai. Finansinis paskatinimas, galintis siekti iki 5000 Eur, turėtų padėti į miestą pritraukti didelės imties tarptautinius mokslo ar verslo renginius, atliepiančius Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos kryptis.

„Tokie renginiai padėtų spręsti ir opią sezoniškumo problemą, didintų miesto žinomumą ir konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje erdvėje. Atvykę verslo turistai ne tik apsistotų Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose, bet ir lankytųsi kultūriniuose renginiuose, keliautų po regioną“, –  teigia Romena Savickienė, paskatos įgyvendinimą administruojančio TIC direktorė. Pasak jos, verslo arba kitaip – konferencinio turizmo – vystymui bei skatinimui dėmesio smarkiai trūko, tad labai džiugu, kad ši visam regionui reikšminga turizmo rūšis dabar įtraukta į miesto strateginius dokumentus.

Į šią tikslinę paskatą gali pretenduoti juridiniai asmenys, Klaipėdoje ketinantys organizuoti ne mažiau kaip dvi dienas truksiantį renginį, kurio tema priskiriama vienai iš šių krypčių: jūrinė ekonomika, pažangios pramonės ekonomika, bioekonomika ir paslaugų ekonomika. Renginio forma nėra svarbi, tai gali būti konferencija, kongresas, susitikimas, forumas, seminaras ir kitas konferencijų turizmo srities renginys. Tačiau keliami reikalavimai dėl dalyvių: renginys turėtų sutraukti ne mažiau kaip 100 dalyvių, iš kurių ne mažiau kaip 25 proc. būtų atvykę iš užsienio šalių. Dar viena svarbi sąlyga – data: renginys turi vykti ne turistinio sezono metu, t. y. spalio 1 d. – gegužės 1 d.

Patvirtintas ir šios paskatos biudžetas – po 50 tūkstančių Eur kasmet arba pagal galimybes iki 2024 metų.

Uostamiestis – ir gyvenimui, ir darbui

Klaipėdoje jau įgyvendinamos kelios aukštos kvalifikacijos specialistams skirtos paskatinimo priemonės, o nuo šių metų atsiranda ir dar viena. Jos tikslas – paskatinti specialistus atvykti į Klaipėdą dirbti bei gyventi.

Dėl talentų šiuo metu konkuruoja ne tik įmonės, bet ir miestai. Naujoji Klaipėdos miesto savivaldybės finansinė paskata aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų, inžinerinės pramonės, kūrybinės ir paslaugų ekonomikos, bio ekonomikos, jūrinės ekonomikos ir išmaniosios pramonės specialistams konkurencinėse miestų varžytuvėse turėtų kilstelėti uostamiesčio patrauklumą. Gausėjančios talentų gretos, savo ruožtu, palengvintų ir įmonių plėtrą regione.

„Šiuo įrankiu galės naudotis mieste registruotos įmonės, siekiančios prisitraukti jiems reikalingus darbuotojus tiek iš kitų Lietuvos miestų, tiek ir iš užsienio. 2020 m. atlikome analizę, kuri parodė, kad 13,2 proc. Klaipėdos IT rinkos neužpildyta, o dėl specialistų stokos IT įmonės plečiasi ne Klaipėdoje, o kituose miestuose. Tikimės, kad ši paskata Klaipėdos verslui padės lengviau įgyvendinti lokalios plėtros planus“, – komentuoja Eglė Songailienė „Klaipėda ID“ vykdančioji direktorė.

Į motyvacinę paskatą galės pretenduoti net 64 specialybių atstovai, nusprendę ne mažiau nei vieneriems metams apsigyventi ir dirbti Klaipėdoje. Vienam pareiškėjui numatyta 2000 Eur būsto nuomos kaštams padengti ir 400 Eur lietuvių kalbos kursams, jei asmuo atvyks iš kitos šalies. „Klaipėda ID“ specialistai pasirengę naujakuriams padėti ieškoti tinkamo būsto, deklaruoti gyvenamąją vietą, rasti jų vaikams mokyklą ar darželį bei į jį užsiregistruoti.

Šįmet paskatos įgyvendinimui suplanuota skirti 95 000 Eur, vėlesniais metais ši suma gali didėti. „Klaipėda ID“ skaičiavimais, investuotos finansinės paskatos metinės lėšos į miesto biudžetą turėtų sugrįžti per vienerius metus aukštos kvalifikacijos specialistų sumokamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pavidalu.

Lėšos naujoms darbo vietoms

Klaipėda pasirengusi finansuoti ir naujų darbo vietų kūrimą – tam skirta finansinė paskata, skatinanti investuotojus Klaipėdos mieste steigti ir plėsti paslaugų centrus bei informacijos ir ryšių technologijų (IRT) verslus.

Beje, tokia iniciatyva vykdoma jau ne pirmą kartą: dar 2020 m. buvo priimtas sprendimas kompensuoti biuro patalpų nuomos išlaidas įmonėms, sukūrusioms po 20 darbo vietų. Nepaisant to, kad tiek naujai besikuriantys, tiek plėtrą Klaipėdoje planavę verslai paskatą vertino labai teigiamai, jie atkreipė dėmesį, kad naujų darbo vietų kartelė regionui iškelta per aukštai.

Tad pagal naująją tvarką kompensacija bus mokama įmonėms, kurios sukurs bent šešias darbo vietas, už kiekvieną jų kompensuojant net iki 1800 Eur. Maksimali paskatos suma vienai paraiškai  gali siekti 36 000 Eur – už 20 naujų darbo vietų. Į paskatos išmoką pretenduojančios įmonės vidutinis darbo užmokestis turi būti ne mažesnis už Klaipėdos miesto vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, skelbiamą Lietuvos statistikos departamento.

Reikėtų pabrėžti, kad biuro kaštų nuomos kompensacija pasirinkta tikslingai, siekiant įmonėms suteikti galimybę išsinuomoti aukščiausios kokybės biurus. Įmonės šios paskatos dėka galės padengti naujai kuriamų darbo vietų premium klasės biure nuomos kainą iki 15 Eur už kv. metrą.

2022 metams savivaldybės biudžete šios paskatos įgyvendinimui suplanuoti 76 000 eurų.

„Ši paskata orientuota į tikslinius verslus – paslaugų centrus, paslaugų įmones. Apskritai, visomis minėtomis paskatomis siekiame paskatinti aktualių verslų plėtrą Klaipėdoje, aktyvinti profesinės bendruomenės, kurią itin vertina specialistai, kūrimą. Žmonių pritraukimas į miestą – be galo kompleksinis reiškinys, apimantis daug svarbių dalykų. Svarbios ne tik darbo vietos, kontaktų tinklas, aktyvi profesinė bendruomenė, tačiau ir išvystytos viešosios paslaugos bei infrastruktūra. Trys naujos paskatos – pirmasis mūsų žingsnis didinant Klaipėdos miesto patrauklumą verslams bei talentams. Tačiau ties juo tikrai nesustosime, aktyvinsime ir kitas sritis“, – teigia R. Švelniūtė.

Detalesnė informacija apie finansines paskatas, konsultacijos bei paraiškų formos –  www.klaipedatravel.ltwww.klaipedaid.lt ir savivaldybės svetainėje www.klaipeda.lt

Informacijos šaltinis „Verslo žinios”