Grįžti
2020-06-10

„Memel nord“ – pakrantės apsaugos baterija Giruliuose

„Memel nord“ – pakrantės apsaugos baterija Giruliuose, šalia Olandų kepurės. 

Orai pajūryje nuspėjami panašiai, kaip būriant iš kavos tirščių. Todėl jei degintis ir maudytis būtų per šalta, Klaipėdos rajone visada galima rasti įdomių lankytinų vietų.

Greičiausiai daugelis keliaujančių į Olandų kepurę nepelnytai praleidžia Giruliuose, o jei tiksliau – Kukuliškių kaime vokiečių statytus gynybinius įtvirtinimus „Memel Nord“.

Ilgą laiką buvęs apleistas bunkeris atgimė istorijos entuziastų ir Pajūrio regioninio parko pastangomis, dabar jame įrengta ekspozicija kurią galima apžiūrėti.

Pakrantės apsaugos baterija „Memel Nord“ – tai Antrojo pasaulinio karo laikų gynybiniai įtvirtinimai prie Baltijos jūros, įrengti Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos. Buvo numatytos pastatyti dvi pakrantės artilerijos baterijos. Viena turėjo būti pastatyta Smiltynėje netoli Kopgalio – „Memel Sud“ („Klaipėda – pietūs“), kita – „Memel Nord“ („Klaipėda – šiaurė“) – už Girulių, Kukuliškių kaime. Tačiau buvo baigta tik viena baterija – esanti Kukuliškiuose.

„Memel Nord“ – ne tik bunkeris, bet ir Klaipėdos krašto istorija, su kuria būsite supažindinti naujai, įvairiapusiškai. Galėsite nusikelti į XX a. – 70 metų atgal. Pajusti istorijos alsavimą, taikioje realybėje išbandyti save ar savo draugus. Pabūsite praėjusioje istorijos laiko atkarpoje, kurią galėsite įvertinti visai kitaip negu iki šiol.

Bunkerį aplankyti galima kasdien 12:00-20:00 val. bet visada patartina susisiekti iš anksto ir susitarti dėl ekskursijos telefonu: +370 (630) 20263.

Ekskursija kainuoja 1 eurą. 

Daugiau: https://www.facebook.com/memelnord/

„Memel Nord“ statybų Istorija

1939 m. balandžio mėnesį aplink Memelio miestą buvo pradėti statyti laikini pakrančių įtvirtinimų statiniai ir priešlėktuvinės artilerijos baterijos. Iš viso aplink Klaipėdą buvo pastatytos 6 priešlėktuvinės Fla-2 tipo baterijos – baterija „Nordmole“ Melneragėje, baterija „Dange“ Tauralaukyje, baterija „Löllen“ Leliuose, baterija „Götzhofen“ Gedminuose, baterija Seestrand Smiltynėje, baterija „Schweinsrücken“ Kuršių Nerijoje, 750 m į vakarus nuo Kiaulės nugaros salos. 

Šių artilerijos baterijų statybos buvo padalintos į du etapus. Pirmajame etape buvo planuota pastatyti keturių pabūklų platformas ir ugnies kontrolės postus, statomi jungiamieji koridoriai tarp artilerijos aikštelių turėjo atlikti laikiną artilerijos sviedinių sandėlių vaidmenį. 

Antrajame etape buvo statomi amunicijos sandėliai, elektrinių bunkeriai, ir antriniai ugnies kontroles postai. Priešlėktuvinės baterijos buvo apginkluotos 88 mm pabūklais SKC-30. 

Pakrantės artilerijos baterijos Klaipėdos krašte, kaip ir priešlėktuvinės artilerijos baterijos turėjo būti pastatytos dviem etapais. Pirmiausia turėjo būti pastatytos pabūklų platformos kartu su amunicijos koridoriais, amunicijos saugyklos ir ugnies kontrolės postai. 

Pakrantės artilerijos baterijoje ,,Memel Nord“ buvo pastatyti du 86 metrų ilgio artilerijos blokai, o tarp jų buvo pastatytas ugnies kontrolės posto bunkeris. 

Už 160 metrų į pietus nuo pietinio artilerijos bloko buvo pastatytas elektros jėgainės bunkeris, o už 100 metrų į pietus nuo elektros jėgainės bunkerio buvo pastatytas amunicijos sandėliavimo bunkeris. Kompleksas buvo statomas už 1939 m. pastatytų laikinųjų pabūklų aikštelių. 

Greičiausiai, būtent šias aikšteles galima sieti su laikinais pakrantės baterijos artilerijos statiniais, kurių statybos laikotarpis – 1939 m. balandžio mėnuo. Baterija buvo ginkluota SKL-45 pabūklais. 

Pakrantės artilerijos baterijoje Memel-Süd, nauji statiniai nebuvo statomi, šioje pakrantės artilerijos baterijoje keturi 150 mm jūriniai pabūklai SKL- 45 taip ir liko sumontuoti tik laikinosiose betoninėse platformose. 

Be pabūklų aikštelių šioje baterijoje dar buvo pastatytos dvi nežinomos paskirties aikštelės ir bunkeris kuris literatūroje yra įvardijamas kaip ugnies kontrolės postas. Artilerijos sviedinių sandėlių funkcijas atliko mediniai bunkeriai. 

Žemės grunto-aikštelėse buvo sumontuoti priešlėktuviniai 20 mm Flak-30 kulkosvaidžiai, tokių žemės grunto aikštelių mažiausiai yra šešios.

Vokietijos karinio jūrų laivyno vyriausioji vadovybė nurodydama Vokietijos pakrančių gynybos tikslus Baltijos jūros regione, pateikė ir pakrančių artilerijos baterijų sąrašą, daugumą sąraše minimų pakrantės artilerijos baterijų reikėjo pastatyti iki 1942 m. tačiau jame Klaipėdos krašto pakrantės apsaugos baterijos neminimos. 

Visos planuotos Klaipėdos miesto priešlėktuvinės ir pakrantės apsaugos artilerijos baterijos buvo pastatytos. Mikulicz S. savo atsiminimuose teigia: „1939 m. birželio viduryje vyko plataus masto artilerijos pratybos su garsiu ir intensyviu šaudymu jūros kryptimi”.

Autorius: Titas Tamkvaitis

                                       

VšĮ „We Love Lithunaia” informacija