Grįžti
2022-06-15

Mobiliųjų duomenų tyrimas

Remiantis nuasmenintais mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenimis, galima saugiai ir kur kas efektyviau nei iki šiol įvertinti užsienio turistų keliavimo Lietuvoje dėsningumus.

Projekto rezultatai pateikiami interaktyviuose žemėlapiuose, kuriais naudotis nereikia jokių specialių programų ar specifinių žinių. Visi norintieji vos per kelias sekundes gali susipažinti su rodikliais apie užsienio turistus įvairiais pjūviais ir laikotarpiais. Žemėlapyje pateikiami unikalių užsienio lankytojų, kelionių, nakvynių, vidutinės kelionių trukmės, vienos dienos turistų skaičiai bei kiti duomenys. Yra galimybė šiuos rodiklius tarpusavyje lyginti, vertinti susikuriant grafikus žemėlapyje. Taip pat galima detaliau analizuoti pateikiamus duomenis savarankiškai parsisiuntus duomenų rinkinį. Šiuo metu pateikiami 2021 m. gegužės – spalio mėnesių duomenys, 2022 metų duomenys, planuojama, bus atnaujinami iki metų pabaigos.

Projekto rezultatai skirti visiems turizmo paslaugas siūlantiems, kuriantiems ar viešinantiems asmenims siekiantiems gerinti užsienio turistų patirtį viešnagės mūsų šalyje metu, vertinti investicijų poreikį į naujas turizmo paslaugas ir produktus bei esamos turizmo infrastruktūros gerinimą. Detaliuose žemėlapiuose pateikiami turizmo statistikos duomenys gali būti ypač svarbūs Lietuvos regionuose, kur iki šiol patikimų duomenų buvo nepakankamai. Artimiausioje ateityje numatoma įrankio plėtra atsižvelgiant į turizmo rinkos poreikius.

Pilotinį projektą vykdė viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“, bendradarbiaudama su Estijos įmone „Positium“, kuri jau beveik 20 metų kuria tarptautiniu mastu patikrintą didžiųjų mobiliųjų duomenų analizės metodiką, taip pat su Lietuvos bendrovėmis „Tele2“ ir „Positin“.

 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

 1. Kokie statistiniai duomenys naudojami užsienio lankytojų keliavimo dėsningumams stebėti?

Užsienio lankytojų keliavimo Lietuvoje dėsningumams stebėti naudojami 8 nuasmeninti ir apibendrinti statistiniai rodikliai:

 1. Unikalių lankytojų skaičius (angl. number of unique visitors) – rodiklis, skirtas nustatyti užsienio lankytojų skaičių, kuris buvo pasirinktoje teritorijoje pasirinktu laikotarpiu. Užsienio lankytojas, kuris pasirinktoje teritorijoje ir pasirinktu laikotarpiu lankėsi daugiau nei vieną kartą, laikomas 1 unikaliu lankytoju.
 2. Kelionių skaičius (angl. number of trips) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek kelionių atliko visi pasirinktoje teritorijoje ir pasirinktu laikotarpiu buvę unikalūs lankytojai. Viena kelione laikomos visos vietos, kuriose užsienio lankytojas lankėsi nuo atvykimo į pasirinktą teritoriją (pirmojo prisijungimo prie Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo) iki išvykimo iš pasirinktos teritorijos (paskutiniojo prisijungimo prie Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo). Jeigu tarp vieno unikalaus turisto mobiliojo ryšio metaduomenų įrašų egzistuoja daugiau nei 48 val. skirtumas (lankytojas nebuvo užfiksuotas daugiau kaip 2 paras), tuomet laikoma, kad 1 užsienio lankytojas atliko 2 atskiras keliones.
 3. Apsilankymų skaičius (angl. number of stays) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek kartų visi unikalūs lankytojai buvo sustoję bent trumpam laikui pasirinktoje teritorijoje ir pasirinktu laiku. Vienu apsilankymu laikoma vieta, kurioje užsienio lankytojas buvo užfiksuotas bent vieną kartą nepriklausomai nuo apsilankymo trukmės. Šis rodiklis padeda nustatyti maksimalų turizmo potencialą, nes parodo tiek tranzitinius, tiek reguliarius lankytojus. Jeigu užsienio lankytojas buvo užfiksuotas pasirinktoje teritorijoje 3 kartus 2 atskirų kelionių metu pasirinktu laikotarpiu, laikoma, kad buvo atlikti 3 apsilankymai. Apsilankymų skaičiaus rodiklis kartu su unikalių lankytojų skaičiumi gali būti naudojamas apskaičiuoti kaip dažnai vidutiniškai užsienio lankytojai lankėsi pasirinktoje teritorijoje (apsilankymų skaičių padalijant iš unikalių lankytojų skaičiaus).
 4. Vienos dienos lankytojų skaičius (angl. number of one-day visitors) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek pasirinktoje teritorijoje buvo unikalių lankytojų, nepasinaudojusių nakvynės paslauga (pasirinktoje teritorijoje nepraleidusių nakties). Jeigu užsienio lankytojas pasirinktu laikotarpiu ir pasirinktoje teritorijoje lankėsi daugiau nei vieną kartą ne nakties valandomis, tai, nepriklausomai nuo to kiek kelionių ar apsilankymų lankytojas atliko, laikoma, kad buvo tik 1 unikalus vienos dienos lankytojas.
 5. Pirmųjų apsilankymų skaičius (angl. number of trip first stays) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek kartų užsienio lankytojai pradėjo savo keliones pasirinktoje teritorijoje. Pirmojo apsilankymo vieta nustatoma pagal tai, kur užsienio lankytojas pirmą kartą prisijungė prie Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo. Kiekvienos kelionės metu gali būti tik 1 pirmojo apsilankymo taškas. Šis rodiklis padeda nustatyti kuriose Lietuvos vietose įprastai prasideda užsienio lankytojų kelionės. Dėmesio: užsienio lankytojai ne visada prisijungia prie Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo vos kirtę valstybės sieną, todėl šis rodiklis nėra tinkamas įvertinti keliautojų per valstybės sieną skaičių.
 6. Paskutinių apsilankymų skaičius (angl. number of last stays) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek kartų užsienio lankytojai užbaigė savo keliones pasirinktoje teritorijoje. Paskutinio apsilankymo vieta nustatoma pagal tai, kur užsienio lankytojas paskutinį kartą prisijungė prie Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo. Kiekvienos kelionės metu gali būti tik 1 paskutinio apsilankymo taškas. Šis rodiklis padeda nustatyti kuriose Lietuvos vietose įprastai baigiasi užsienio lankytojų kelionės. Dėmesio: užsienio lankytojai ne visada atsijungia nuo Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo ties valstybine siena, todėl šis rodiklis nėra tinkamas įvertinti keliautojų per valstybės sieną skaičių.
 7. Užsienio lankytojų praleistų kalendorinių dienų skaičius (angl. number of distinct calendar days) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek laiko (kalendorinėmis dienomis) visi užsienio lankytojai praleido pasirinktoje teritorijoje pasirinktu laikotarpiu. Šis rodiklis kartu su kelionių skaičiaus rodikliu padeda nustatyti vidutinę užsienio lankytojų pasirinktoje teritorijoje praleisto laiko trukmę (praleistų kalendorinių dienų skaičių padalijant iš kelionių skaičiaus).
 8. Nakvynių skaičius (angl. nights spent) – rodiklis, skirtas nustatyti kiek kartų visi unikalūs lankytojai nakvojo pasirinktoje teritorijoje pasirinktu laikotarpiu. Nakvynių skaičius nustatomas, jeigu užsienio lankytojas buvo pasirinktoje teritorijoje 4 val. ryto.
 1. Kokie duomenys buvo naudoti užsienio lankytojų statistikos sudarymui?

Užsienio lankytojų statistika sudaryta naudojant mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ nuamenintus ir apibendrintus užsienio šalių tarptinklinio mobiliojo ryšio naudotojų pasyviuosius mobiliojo pozicionavimo metaduomenis (angl. inbound mobile positioning data, MPD). Šie metaduomenys sukuriami kiekvieną kartą kai mobiliojo ryšio naudotojo įrenginys prisijungia prie mobiliojo ryšio tinklo (pvz., atsiliepiant į skambutį arba skambinant, gaunant arba išsiunčiant trumpąją žinutę, naudojantis mobiliaisiais duomenimis ir t. t.). Šiuose metaduomenyse užfiksuojama informacija apie mobiliojo ryšio bokštą, prie kurio jungėsi naudotojas, apytikslią kryptį nuo mobiliojo ryšio bokšto į mobiliojo ryšio naudotojo buvimo vietą, prisijungimo datą, laiką ir kitą informaciją, svarbią apskaitant mobiliojo ryšio paslaugas. Šiame pilotiniame projekte naudotuose metaduomenyse nėra jokios informacijos apie mobiliojo ryšio naudotojų siunčiamą arba gaunamą turinį. Mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys saugomi saugiose ir uždarose mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų bazėse ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

 1. Kaip renkami, saugomi ir apdorojami duomenys, naudoti užsienio lankytojų statistikos sudarymui?

Sudarant užsienio lankytojų statistinius rodiklius, mobiliojo ryšio naudotojų duomenys visų pirma nuasmeninami užšifruojant mobiliojo ryšio naudotojų telefono numerį ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima identifikuoti konkretų asmenį. Tik mobiliojo ryšio operatorius žino kaip buvo užšifruoti duomenys, todėl nėra galimybės jų atkurti ir tokiu būdu identifikuoti konkretų asmenį. Be to, visi statistikos sudarymui naudojami metaduomenys yra agreguojami (susumuojami) kiekvienoje analizuojamoje teritorijoje. Jeigu pasirinktoje teritorijoje pasirinktu laikotarpiu buvo mažiau nei dešimties (10) unikalių užsienio lankytojų duomenys, tuomet tokie duomenys nėra naudojami. Dėl šios priežasties panaikinama galimybė nustatyti konkretaus asmens kelionės maršrutą. Šios duomenų valymo procedūros atliekamos naudojant automatizuotus algoritmus (tiesiogiai nedalyvaujant specialistams) uždaroje ir saugioje mobiliojo ryšio operatoriaus valdomoje techninėje įrangoje (serveryje), prie kurios prieigos teises turi tik tam leidimus turintys asmenys. Dėl šios priežasties visa mobiliojo ryšio duomenų analitika vykdoma užtikrinant aukščiausius mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų tvarkymo standartus. Iš mobiliojo ryšio operatoriaus infrastruktūros parsiunčiami tik galutiniai užsienio turistų statistiniai duomenys.

Be mobiliojo ryšio naudotojų duomenų užsienio lankytojų statistikai sudaryti taip pat naudojami ir kiti atviri duomenys: žemėnaudos ir pastatų paskirtis (gyvenamoji, komercinė, gamybinė), kelių ir gatvių tinklas, jūrų uostų, oro uostų, pasienio patikros punktų koordinatės, tranzitinių koridorių zonos, jūrų uostų ir oro uostų keleivių statistika, oficialioji turizmo statistika.

 1. Kokiais tikslais užsienio lankytojų statistiniai duomenys gali būti naudojami?

Užsienio lankytojų statistiniai rodikliai parengti viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ užsakymu naudojant nuasmenintus ir apibendrintus mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenis yra skirti pagerinti užsienio keliautojų patirtį viešnagės Lietuvoje metu, kurti naujas turizmo paslaugas ir produktus (ypač šalies regionuose) bei stebėti ir optimizuoti turizmo skatinimo priemonių poveikį. Detali informacija apie tai kurios šalies svečiai ir kuriose Lietuvos vietose dažniausiai lankosi padės pritaikyti turizmo infrastruktūrą pagal realius turizmo poreikius (pvz., pateikiant turistinę informaciją atitinkama užsienio kalba, įrengiant aiškesnius ženklus į lankytinas vietas ir pan.). Be to, stebint kaip keičiasi užsienio lankytojų srautai konkrečiose vietovėse bus galima pasiūlyti šiems svečiams papildomas naujas paslaugas ar produktus (pvz., įrengiant naujas prekybos vietas, plečiant apgyvendinimo įstaigų tinklą ir pan.). Užsienio lankytojų statistiniai duomenys prisidės vertinant investicijų į turizmo sektorių atsiperkamumą bei poreikį. Galiausiai, šio projekto rezultatai leis stebėti kurios turizmo skatinimo priemonės (pvz., rinkodaros kampanijos, investicijos į viešosios infrastruktūros gerinimą ir pan.) turi didžiausią poveikį, todėl bus galima optimizuoti šias priemones didžiausiam poveikiui pasiekti.

Užsienio lankytojų statistiniai duomenys yra atviras duomenų rinkinys skirtas visiems Lietuvos gyventojams, todėl galima ir platesnis šių duomenų panaudojimas švietimo, Lietuvos turizmo sektoriaus žinomumo didinimo ir kitais tikslais.

 1. Kokiais pagrindais užsienio lankytojų statistikos sudarymui buvo naudojami mobiliojo ryšio naudotojų duomenys?

Užsienio lankytojų statistiniai rodikliai sudaryti laikantis galiojančių teisės aktų ir aukščiausių mobiliojo ryšio duomenų analitikos bei etikos standartų.

Šis pilotinis projektas laikomas moksliniu tyrimu, kurio metu Lietuvai buvo adaptuota tarptautinė turizmo statistikos sudarymo remiantis mobiliojo ryšio duomenimis metodika. Šio tyrimo rezultatai toliau bus pristatomi įvairiose mokslinėse konferencijose.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ nuostatomis „(50) […] Tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais turėtų būti laikomas suderinamomis teisėtomis duomenų tvarkymo operacijomis.“. Vykdant užsienio lankytojų statistinių rodiklių sudarymo pilotinį projektą buvo vadovautasi ne mažesniais reikalavimais asmens duomenų apsaugai nei tai numatyta Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) ir kituose Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Taip pat mobiliojo ryšio naudotojų duomenų analitikai buvo taikomos Lietuvos Respublikos valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teikiamos rekomendacijos ir gairės, įskaitant rekomendaciją „Nuasmeninimo metodai“ (2015 m.), pagal kurią mobiliojo ryšio naudotojų duomenims buvo pritaikytas pseudonimų suteikimo (angl. pseudonymisation) ir agregavimo bei k anonimiškumo (angl. aggregation ir k-anonymity) metodai.

Galiausiai, sudarant užsienio lankytojų statistinius duomenis, projekto partneriai vadovavosi viešai skelbiamais etikos standartais:

 1. Kodėl mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys buvo naudoti užsienio turistų statistikai sudaryti?

Mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys yra patikimas alternatyvus turizmo duomenų šaltinis, papildantis kitus tradicinius oficialiosios statistikos duomenis (pvz., imigracijos duomenis, turistų apklausas, apgyvendinimo įstaigų teikiamą statistiką ir pan.). Užsienio lankytojų statistikai sudaryti naudojami metaduomenys yra renkami ir nuolat naudojami mobiliojo ryšio apskaitos ir kitais teisėtais tikslais, todėl jų panaudojimas statistiniams moksliniams tyrimams nesukuria jokių papildomų nepatogumų turistams ir sumažina tradiciniais būdais renkamos statistikos kaštus.

Remiantis Estijos banko, kuris turi ilgiausią pasaulyje turizmo statistikos seką (nuo 2009 m. iki dabar), parengtą naudojant mobiliojo ryšio duomenis, patirtimi statistinių duomenų rengimas naudojant jau egzistuojančius mobiliųjų duomenų šaltinius yra 2,5 karto finansiškai efektyvesnis nei tradiciniais būdais rengiama statistika. 2020 m. daugiau nei 5,2 milijardai (apie 62%) planetos gyventojų naudojosi mobiliojo ryšio paslaugomis, todėl mobiliojo ryšio duomenys suteikia bent 200 kartų didesnę duomenų imtį nei naudojant tradicinius statistikos rinkimo metodus. Naudojantis mobiliojo ryšio duomenimis užsienio lankytojų statistika gali būti sudaroma artimu realiam laikui intervalu (kartą per parą, savaitę, mėnesį) ir labai dideliu detalumu (pagal mobiliojo ryšio bokštų aptarnaujamas teritorijas) priklausomai nuo statistikos poreikių. Tokia statistika taip pat gali būti sudaroma net nuošalioms teritorijoms, kuriose nėra galimybės pritaikyti tradicinių turizmo statistikos surinkimo metodų. Galiausiai, mobiliojo ryšio duomenys, kitaip nei tradiciniai statistikos rinkimo būdai, gali padėti nustatyti užsienio lankytojų keliavimo pasirinktoje teritorijoje dėsningumus nuo keliautojų įvažiavimo į šalį taško iki keliautojų išvykimo iš šalies taško.

 1. Kas ir kokias prieigos teises turi prie mobiliojo ryšio duomenų, naudotų užsienio lankytojų statistikai sudaryti?

Mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys, naudoti sudarant užsienio lankytojų statistiką, yra kaupiami ir saugomi mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ infrastruktūroje bei nuameninti užšifruojant informaciją, galinčią identifikuoti konkretaus asmens duomenis. Nuasmenintus metaduomenis „Tele2“ infrastruktūroje toliau analizavo Estijos įmonė „Positium“, kuri jau beveik 20 metų kartu su Tartu universitetu kuria metodus, skirtus rengti statistinius duomenis pagal mobiliojo ryšio duomenis. „Positium“ sukurta programinė įranga „Positium Data Mediator“ buvo įdiegta „Tele2“ techninėje infrastruktūroje tam, kad mobiliojo ryšio duomenys būtų išvalyti, agreguoti ir parengti tarpiniai statistiniai duomenys. Remiantis šiais statistiniais duomenimis „Positium“ savo techninėje infrastruktūroje panaudojo įmonės išvystymą matematinį modelį užsienio turistų statistikai parengti. Matematiniame modelyje buvo panaudoti papildomi duomenys (jūrų uostų ir oro uostų keleivių statistika, apgyvendinimo įstaigų statistika, geografiniai žemėnaudos ir kelių tinklo duomenys), kad būtų sudaryti svoriniai koeficientai kiekvienai analizuotai teritorijai ir tokiu būdu būtų sudaryta visų užsienio lankytojų statistika Lietuvoje.

Viso proceso metu prie mobiliojo ryšio naudotojų duomenų saugias prieigos teises turėjo tik tie „Tele2“ ir „Positium“ specialistai, kurie atliko būtinus veiksmus (programinės įrangos diegimą, kalibravimą, algoritmų paleidimą) ir turėjo įgaliojimus šiems veiksmams atlikti.

Užsienio lankytojų statistiniai duomenys (įskaitant žemėlapius) saugomi kitoje techninėje įrangoje nei saugomi ir analizuojami pradiniai mobiliojo ryšio naudotojų duomenys. Pagrindinė švieslentė, kurioje pateikiami užsienio lankytojų rodikliai savivaldybių ir apskričių ribose, talpinama „Tele2“ administruojame serveryje, o detalūs žemėlapiai talpinami kompanijos Esri administruojamuose serveriuose Europos Sąjungos šalyse (naudojant ArcGIS Online programinę įrangą).

Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ ir įmonė „PositIn“ neturi jokių prieigos teisių prie mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenų ir naudojasi tik galutiniais statistiniais užsienio lankytojų duomenimis.

 1. Ar galiu pasitikėti užsienio lankytojų statistiniais duomenimis?

Užsienio lankytojų statistiniams duomenims parengti pagal mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenis yra naudojama Estijos įmonės „Positium“ sukurta programinė įranga „Positium Data Mediator“ (toliau – PDM). Šią programinę įrangą ir jos pagrindą sudarančią metodiką, leidžiančią paversti didžiuosius mobiliojo ryšio duomenis į suprantamus ir patikimus duomenis, „Positium“ kuria kartu su Tartu universitetu nuo 2004 metų. Šioje metodikoje naudojamas duomenų modelis ir statistiniai rodikliai yra paremti ilgamete pasauline patirtimi ir akademiniais pasiekimais.

Sudėtingos PDM metodologijos paskirtis yra transformuoti didžiuosius mobiliųjų duomenų rinkinius į patikimiausią duomenų modelį, atspindinti žmonių elgseną erdvėje bėgant laikui tokiu būdu, kuriuo duomenų tikslumas būtų apribotas tik mobiliųjų duomenų kokybe. „Positium“ patirtis dirbant su nacionalinėmis statistikos tarnybomis, valstybinėmis institucijomis, turizmo ir planavimo ministerijomis, miestų savivaldybėmis, teritorijų planuotojais, duomenų verslais ir tarptautinėmis organizacijomis (įskaitant Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizaciją ir Jungtinių Tautų Didžiųjų duomenų panaudojimo oficialiajai statistikai darbo grupę) rodo, kad PDM metodologija atitinka aukščiausius pasaulinius statistikos rengimo standartus.

Užsienio lankytojų statistinių duomenų galimų paklaidų skaičiavimai yra sudėtingi ir nevienareikšmiai. Statistinių duomenų rengimas naudojant mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenis skiriasi nuo tradiciniais statistikos rinkimo būdais (pvz., apklausomis) renkamų duomenų, turinčių aiškiai apibrėžtą apklaustųjų imtį ir santykį su visa tiriamąją imtimi (šiuo atveju visais Lietuvoje apsilankiusiais užsienio turistais). Vykdant šį pilotinį projektą nepavyko nustatyti tinkamiausių faktinių duomenų, kurių pagrindu būtų galima aiškiai nustatyti užsienio lankytojų statistikos galimų paklaidų (pavyzdžiui, oficialioji apgyvendinimo įstaigų statistika neturi duomenų apie tuos užsienio lankytojus, kurie apsistojo neregistruotose apgyvendinimo vietose). Projekto partneriai toliau dirba kartu su viešąją įstaiga „Keliauk Lietuvoje“, kad patikrintų užsienio lankytojų statistikos tikslumą (pavyzdžiui, tai galima padaryti lyginant konkrečių renginių Lietuvos regionuose bendrą dalyvių skaičių su statistiniais duomenimis).

Siekiant sumažinti užsienio lankytojų statistinių duomenų galimas paklaidas visų pirma buvo išvalomi pradiniai mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys:

 • pašalinti techninėje įrangoje (pvz., transporto priemonių GPS stebėjimo įrangoje) naudojami mobiliojo ryšio naudotojų duomenys,
 • pašalinti pasikartojantys mobiliojo ryšio naudotojų duomenys (pvz., kai naudotojas su savimi turi daugiau nei vieną mobiliojo ryšio įrenginį),
 • pašalinti atsitiktinių mobiliojo ryšio naudotojų duomenys (pvz., praplaukiančių laivų duomenys),
 • pašalinti pasienio ruože atsitiktinai prie Lietuvos mobiliojo ryšio tinklo prisijungusių naudotojų duomenys,
 • pašalinti tranzitu per Lietuvą keliaujančių naudotojų duomenys,
 • identifikuoti tie mobiliojo ryšio naudotojai, kurie gyvena ir dirba pasienio regionuose.
 1. Kokie papildomi duomenys buvo naudoti užsienio lankytojų statistikos sudarymui?

Sudarant užsienio lankytojų statistinius rodiklius buvo naudota daug papildomų geografinių ir statistinių duomenų rinkinių. Visų pirma, siekiant sudaryti kuo tikslesnį Lietuvos geografinį tinklelį, pagal kurį mobiliojo ryšio naudotojų duomenys buvo apibendrinti, naudotos mobiliojo ryšio bokštų geografinės koordinatės, žemėnaudos ir pastatų naudojimo paskirties geografiniai duomenys (gyvenamosios, komercinės, gamybinės paskirties), kelių ir gatvių tinklo duomenys, jūrų uostų, oro uostų ir pasienio punktų geografinės koordinatės, tranzitinio transporto koridorių duomenys. Siekiant sudaryti svorinius koeficientus kiekvienai analizuotai teritorijai buvo naudojami kiti oficialūs statistiniai duomenys: jūrų ir oro uostų keleivių statistika, migracijos duomenys, atskirų renginių viešai prieinami dalyvių skaičiaus duomenys.

 1. Ar mano duomenys saugūs?

Taip, jūsų duomenys saugūs. Sudarant užsienio lankytojų statistinius duomenis buvo imtasi visų priemonių, kad konkretaus asmens duomenys negalėtų būti identifikuoti. Remiantis užsienio lankytojų statistiniais duomenimis nėra galimybės priimti sprendimų, susijusių su konkrečiu žmogumi, todėl šių duomenų negalima panaudoti tiesioginės rinkodaros ar kitais tiesioginio poveikio tikslais. Sudarant užsienio lankytojų statistinius duomenis buvo laikomasi aukštesnių reikalavimų asmens duomenų apsaugai nei tai numato Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ar Lietuvos Respublikos teisės aktai. Be to, šio pilotinio projekto partneriai („Positium“, „Tele2“ ir „PositIn“) yra įsipareigoję laikytis aukščiausių duomenų apsaugos ir etikos standartų.

 1. Kas dar naudoja mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenis?

Mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys yra renkami, saugomi ir naudojami kiekvieno mobiliojo ryšio operatoriaus siekiant apskaityti mobiliojo ryšio paslaugas (skambučių skaičių ir trukmę, išsiųstų ir gautų trumpųjų žinučių skaičių, persiųstų duomenų kiekį ir t. t.). Kiekvieną kartą, kai mobiliojo ryšio naudotojas naudojasi mobiliojo ryšio paslaugomis arba keliauja ir tokiu būdu prisijungia prie kitų mobiliojo ryšio bokštų, specialioje ir gerai apsaugotoje mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų bazėje automatiškai suformuojamas įrašas apie mobiliojo ryšio naudotojo atliktą veiksmą. Kiekvienas toks įrašas turi tikslų jo suformavimo datos ir laiko bei mobiliojo ryšio bokšto, prie kurio buvo prisijungęs naudotojas, įrašą. Šie įrašai be mobiliojo ryšio naudojimosi apskaitos taip pat naudojami mobiliojo ryšio infrastruktūros analizei ir valdymui, o taip pat užtikrina sklandų mobiliojo ryšio tinklo veikimą (tik žinant prie kurio mobiliojo ryšio bokšto yra prisijungę naudotojai galima juos sujungti tarpusavyje). Mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys taip pat naudojami kitiems teisėtiems tikslams, įskaitant viešosios saugos užtikrinimą įstatymais numatytais atvejais.

Kitose šalyse mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys naudojami įvairių statistinių rodiklių sudarymui (pvz., gyventojų skaičiaus nustatymui, gyventojų judėjimo srautams apskaičiuoti tarp skirtingų miestų ar teritorijų ir pan.). Šie statistiniai rodikliai vis plačiau naudojami transporto planavime (pvz., viešojo tarpmiestinio transporto maršrutų sudaryme), teritorijų planavime (pvz., bendrųjų planų sudaryme), civilinės saugos užtikrinimui (pvz., evakuacijos operacijų planavime ir vykdyme), komerciniuose tyrimuose (pvz., optimalios vietos naujam prekybos, paslaugų ar nekilnojamo turto objektui nustatymui) ir t. t.

 1. Ar yra galimybė identifikuoti konkretaus asmens duomenis pagal užsienio lankytojų statistinius duomenis?

Visi užsienio lankytojų statistikos parengimui naudoti mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenys prieš juos analizuojant buvo nuasmeninti užšifruojant tą informaciją (pvz., telefono numerį), kuri galėtų būti panaudota konkretaus asmens identifikavimui. Be to, visi nuasmeninti duomenys buvo agreguoti (susumuoti kiekvienoje teritorijoje) ir ekstrapoliuoti naudojant papildomus duomenų šaltinius. Jeigu konkrečioje teritorijoje agreguoti duomenys buvo sudaryti iš mažiau nei 10 unikalių mobiliojo ryšio naudotojų duomenų, tokie duomenys nėra naudojami. Taikant šiuos metodus užtikrinama, kad užsienio lankytojų statistiniuose duomenyse nėra informacijos, kuri leistų identifikuoti konkretaus asmens buvimo vietą pasirinktos teritorijos viduje arba nustatyti kuriose kitose teritorijose lankėsi tas pats konkretus asmuo. Užsienio lankytojų statistiniams duomenims buvo pritaikytos žinomos priemonės, kad, jungiant šiuos duomenis su kitais duomenimis, bandymas identifikuoti konkretaus asmens duomenis būtų neįmanomas arba neadekvačiai sudėtingas.

 1. Kodėl užsienio lankytojų statistikos sudarymui buvo naudoti tik vieno mobiliojo ryšio operatoriaus duomenys?

Šio pilotinio projekto pradžioje buvo atliekamas mobiliojo ryšio operatorių tyrimas, kurio metu siekta nustatyti užsienio lankytojų statistikos sudarymui svarbiausius mobiliojo ryšio duomenų rodiklius:

 • mobiliojo ryšio operatoriaus rinkos dydį,
 • tarptinklinio ryšio sutarčių su kitų šalių mobiliojo ryšio operatoriais skaičių,
 • mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenų kokybę.

Tyrimo metu buvo analizuojami mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ duomenys. Nustatyta, kad „Tele2“ turi pakankamą rinkos dydį ir sutarčių su kitų šalių mobiliojo ryšio operatoriais skaičių statistiniams duomenims rengti. Taip pat nustatyta, kad „Tele2“ renkamų ir saugomų duomenų kokybė atitinka statistikos rengimui keliamus duomenų kokybės reikalavimus.

Sudarant užsienio lankytojų statistinius duomenis naudota Estijos įmonės „Positium“ kartu su tartu universitetu sukurta metodika turi galimybę apjungti daugiau nei vieno mobiliojo ryšio operatoriaus duomenis, tačiau toks modelis reikalauja kur kas didesnių administracinių, technologinių ir metodinių pastangų. Pabrėžiama, kad net ir naudojant visų mobiliojo ryšio operatorių duomenis dalis užsienio lankytojų vis tiek nebūtų įtraukti į statistiką, nes nesinaudoja mobiliojo ryšio paslaugomis (pvz., išjungia telefoną keliaudami arba įsigyja vietinio mobiliojo ryšio paslaugas). Užsienio lankytojų statistiniams duomenims parengti buvo naudojamas „Positium“ sukurtas ekstrapoliacijos matematinis modelis, kuriuo įvertinti tų užsienio keliautojų, kurie nesinaudojo tarptinklinio mobiliojo ryšio paslaugomis, statistiniai rodikliai, todėl jiems parengti užteko vieno mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų.

 1. Kiek laiko yra saugomi mobiliojo ryšio naudotojų duomenys, reikalingi užsienio lankytojų statistikai apskaičiuoti?

Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ kaupia ir saugo mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenis, visų pirma naudojamus mobiliojo ryšio paslaugų apskaitai, ne ilgiau kaip 6 mėn. savo administruojamoje saugioje techninėje įrangoje. Šio pilotinio projekto metu mobiliojo ryšio naudotojų duomenys buvo nuasmeninti užšifruojant informaciją, pagal kurią būtų galima identifikuoti asmens duomenis, ir agreguojant (susumuojant) visų mobiliojo ryšio naudotojų duomenis kiekvienoje analizuotoje teritorijoje. Tokiu būdu parengti statistiniai duomenys negali būti naudojami konkretaus asmens duomenų identifikavimui, todėl jų saugojimo laikas nėra ribojamas.

 1. Ar yra galimybė nustatyti maršrutą, kuriuo keliavo konkretus užsienio lankytojas?

Remiantis užsienio lankytojų statistiniais duomenimis galima identifikuoti tik bendruosius daugelio lankytojų judėjimo dėsningumus (pvz., nustatyti kuriose teritorijose pirmą kartą nustatoma daugiausiai užsienio lankytojų – atvykimo taškus). Užsienio lankytojų statistiniams duomenims parengti buvo naudojami nuasmeninti ir agreguoti mobiliojo ryšio naudotojų duomenys. Be to, teritorijose, kuriose užsienio lankytojų statistika sudaryta iš mažiau nei 10 unikalių lankytojų duomenų, šie duomenys nėra įtraukiami į skaičiavimus. Dėl šių priežasčių remiantis užsienio lankytojų statistiniais duomenimis nėra galimybės identifikuoti konkretaus asmens keliavimo maršrutą.

 1. Ar yra alternatyvūs būdai apskaičiuoti užsienio lankytojų statistinius duomenis, nenaudojant mobiliojo ryšio operatorių duomenų? Ar šie alternatyvūs metodai yra naudojami?

Egzistuoja ne vienas tradicinis metodas, kuriuo rengiama užsienio lankytojų statistika, pavyzdžiui, imigracijos duomenys, apgyvendinimo įstaigų duomenys, jūrų ir oro uostų keleivių statistiniai duomenys, lankytojų apklausos. Užsienio lankytojų statistinių duomenų sudarymas naudojant mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenis, lyginant šį metodą su apklausų metodu, yra 4 kartus greičiau atliekamas ir apima daugiau nei 200 kartų platesnę užsienio lankytojų imtį. Be to, naudojant mobiliojo ryšio duomenis galima nustatyti užsienio lankytojų skaičių iš daugiau nei 12 kartų platesnio valstybių sąrašo nei naudojant apklausų metodą. Remiantis Estijos banko ir kitų valstybių patirtimi, užsienio lankytojų statistikos parengimas naudojant mobiliojo ryšio duomenis yra 2,5 karto finansiškai efektyvesnis nei naudojant kitus tradicinius statistikos rinkimo būdus. Galiausiai, mobiliojo ryšio naudotojų metaduomenų naudojimas leidžia sudaryti tokius statistinius rodiklius, kuriuos tradiciniais būdais surinkti būtų neįmanoma arba sudėtinga (pvz., vienos dienos lankytojų skaičiaus, nakvynių neregistruotose apgyvendinimo vietose skaičius).

 1. Kodėl užsienio turistų statistiniai duomenys pateikiami tik 2021 m. gegužės – spalio mėn. laikotarpiu?

Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ remdamasis galiojančiais teisės aktais ir savo vidinėmis taisyklėmis kaupia ir saugo mobiliojo ryšio naudotojų naudojimosi mobiliojo ryšio tinklu metaduomenis, reikalingus ryšio paslaugoms teikti ir apskaityti, ne ilgiau kaip 6 mėn. Šie metaduomenys naudojami užsienio turistų statistikai parengti. Pilotinio projekto metu, siekiant sukurti kuo vertingesnius naudotojams statistinius duomenis, užsienio turistų statistika parengta naudojant visus iš mobiliojo ryšio operatoriaus gautus pradinius metaduomenis. Dėl šių priežasčių užsienio turistų statistiniais duomenys teikiami už visą 2021 m. gegužės 1 d. – 2021 m. spalio 31 d. laikotarpį.

Keliauk Lietuvoje informacija