Klaipėdos bastioninių įtvirtinimų kompleksas

I-VII 24/7

Klaipėdos bastioninių įtviritnimų kompleksas sudaro iš trijų atskirų teritorijų

  • Pirmoji, dažniausiai vadinama Jono kalneliu, apima Galderno, Purmarko bastionus, kurtiną, senąjį raveliną ir fosą;
  • Antroji apima Prūsijos bastiono liekanas (šiuo metu ten stovi sveikatingumo įstaigos kompleksas, pastatytas 1896 m);
  • Trečioji teritorija apima Malūno bastiono liekanas, šiuo metu ten stovi mokyklos pastatas.

Istoriniai šaltiniai liudija..

1627-1629 m., vadovaujant inžinieriui K. Roze (Ch. Rose), miestą imta juosti olandiško tipo įtvirtinimais. Buvo supilti apie 3,5 m aukščio pylimai ir bastionai, aplink kuriuos iškasti grioviai – fosos. Pagal savo dydį miesto įtvirtinimai priskiriami didžiųjų karališkųjų tvirtovių kategorijai. Darbai buvo baigti tik XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje. Vėliau, XVIII a. viduryje, gynybiniai pylimai rekonstruoti. To meto Klaipėdos įtvirtinimų sistema buvo sudėtinga. Kadangi miestą iš rytų ir pietų pusių apjuosė bastioniniai įtvirtinimai, o iš šiaurės saugojo Naujoji Danės upė, patekti į miestą buvo galima tik pro Tilto, Kūlių (Akmenų) ir Malūnų vardais vadinamus vartus. Pastarieji du buvo įrengti po žemių pylimu.

Miestas XVII-XVIII a. iškentė švedų ir rusų kariuomenių užėmimus. Šie bastioniniai įtvirtinimai mena ir garsaus rusų karvedžio Aleksandro Suvorovo vardą, kuris rusų armijai užėmus Klaipėdą per Septynerių metų karą ėjo komendanto pareigas.

XVIII a. antroje pusėje miesto įtvirtinimai prarado svarbą, todėl buvo suteiktas leidimas nugriauti įtvirtinimus, t.y. pylimus išnuomoti, griovius užpilti žemėmis, vartus griauti plytoms. XX a. išliko tik nedideli sudėtingos įtvirtinimų sistemos fragmentai. Ryškiausiai įtvirtinimų vaizdas atsiskleidžia nuo Turgaus gatvės gale esančių bastionų, istoriniuose planuose vadinamų Geldern ir Purmark vardais. Priešais juos matosi apsauginio griovio vanduo ir vienintelis išlikęs ravelinas. 1994-1997 m. šios gynybinių įtvirtinimų liekanos buvo restauruotos (projekto autorius V. Šliogeris).

Šiandien

unikalus miesto istorijos paveldo objektas su pylimais, kanalais, pėsčiųjų ir dviratininkų takais, lankytojus pasitinka smarkiai atsinaujinęs: įrengta apšvietimo sistema, sutvarkyti teritorijos želdynai, mažosios architektūros elementai, įrengta stebėjimo ir apsaugos sistema, suremontuoti esami laiptai, tiltai prie Danės upės ir tiltas, vedantis į salą, sutvarkytos vandens telkinio krantinės ir pakrantės, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Jau nebereikės laukti švenčių, kad išvysti fontanų šokius, rekonstruotoje erdvėje įrengtas stacionarus grindinio fontanas. Teritorija pritaikyta renginių organizavimui, įrengtas teritorijos apšvietimas, sėdėjimo vietos, atvesti nauji inžineriniai tinklai, neįgaliųjų patekimui į teritoriją įrengtas keltuvas bei pandusai.

Šiandien čia veikia ir visų pamėgti – šokantys fontanai

Fontanas veikia pirmadienį-ketvirtadienį 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 + muzikiniai kūriniai penktadienį-sekmadienį 12:00, 15:00, 19:00 valandomis.