Senojo Klaipėdos miesto maketai

Klaipėdoje įprasminamas senųjų miesto kvartalų bei gatvių atminimas – Vitės priemiestis atgijo bronzoje Ferdinando aikštėje (skulptorius G. Jonkus). Maketas vaizduoja XX a.pradžios kvartalo užstatymą, nurodyti gatvių pavadinimai bei svarbiausi objektai. Kuriant maketą naudotąsi išlikusia topografine medžiaga, miesto planais, išlikusiomis senųjų gyventojų adresų knygomis, pastatų fotografijomis, tekstine medžiaga.

Liepų gatvės pradžioje stovintis maketas (skulptorius A.Sakalauskas) atkuria Liepų, kuri kažkada vadinta puošniausia gatve mieste, statinius – neogotikos stiliaus karališkąjį paštą, telegrafą, banką, gubernatūrą, pirklių namus ir kt. Ant Jono kalnelio ir aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ – istorinio, iki XX a. vidurio, Klaipėdos senamiesčio užstatymo maketai.