Grįžti
2022-03-16

Svarbi informacija ukrainiečiams

Dalinamės aktualia informacija ukrainiečiams Klaipėdoje

„Mano miestas Klaipėda” (grupė Facebooke) sukurta atmintinė/informacija

Lietuvių

1. Ukrainiečių registracijos centras, @Paryžiaus Komunos g. 16 A
2. Vienakartinė socialinė išmoka, vaiko pinigai, @Laukininkų g. 19 A ir Vytauto g. 13, 105 kab.
3. Pagalbos centras ukrainiečiams (drabužiai, higienos priemonės), @Audros g. 17
4. Maisto bankas, @Baltijos pr. 103

Русский

1. Центр регистрации Украинцев ул. Парижяус комунос 16
2. Одноразовое социальное пособие, деньги за ребенка, @ул. Лаукининку 19А или ул. Витауто 13, 105 каб.
3. Центр поддержки украинцев (одежда, средства гигиены), @ул. Аудрос 17
4. Банк еды, пр. @Балтийос 103

English

1. Ukrainian Registration Center, @Paryžiaus Komunos str. 16 A
2. One-time social benefit, child’s money, @Laukininkų str. 19 A or Vytauto st. 13, 105 cab.
3. Support center for Ukrainians (clothing, hygiene products), @Audros str. 17
4. Food Bank, @Baltijos Ave. 103

Informacija iš Facebook